věštění z ruky je starobylé. Historie tohoto výkladu budoucnosti sahá do pradávné minulosti a není vázána jen na jeden kulturní okruh. De facto se stala součástí každé starověké civilizace, takže ji můžeme vysledovat ve staré Číně, Indii i Egyptě. Katolická církev tuto metodu sice zakázala, ale přesto se ji v žádném případě nepodařilo vymýtit a i navzdory zákazu byla chiromantie neboli palmistrie vyučována na některých německých univerzitách.

Oblíbený způsob

Jedná se o oblíbený způsob věštění a to z toho důvodu, že v podstatě nejsou zapotřebí žádné další náležitosti jako například karty, koule nebo konkrétní datum narození. Stačí jenom lidská dlaň a papilární linie. To je všechno, co je zapotřebí, abyste se dozvěděli něco víc o své budoucnosti.